Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng
Trang chủ Điều khoản và điều kiện

Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

I. QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG:

• Đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngay mua hàng đối với đơn hàng chưa giao nhận hàng (miễn phí)
• Đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng đối với đơn hàng đã giao nhận hàng (phí 15% của hóa đơn)

Điều kiện được đổi hàng:

• Sản phẩm còn mới 100% không bị trầy xước (đối với đơn hàng đã giao nhận).
• Sản phẩm đổi mới sẽ có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn đơn hàng đã mua.
• Khách hàng đổi hàng phải thanh toán dứt điểm tại showroom nơi mua hàng trước khi công ty giao hàng.
• Lưu ý: Đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm 50%, sản phẩm đã sử dụng trầy xước, Công ty sẽ không giải quyết đổi hàng.

II. QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG:

• Trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi mua hàng đối với đơn hàng chưa giao nhận hàng, phí 20% của đơn hàng.
• Trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng đối với đơn hàng đã giao nhận phí 25% của đơn hàng.
• Lưu ý: Đối với sản phẩm khách hàng đặt theo yêu cầu, hàng thanh lý giảm 50%, sản phẩm đã sử dụng trầy xước, Công ty sẽ không giải quyết đổi hàng.

* Công ty không hỗ trợ phí giao nhận cho các đơn hàng đổi trả

×